U oktobru 2023. godine, 25. i 26., održan je dvodnevni trening na temu SLAPP tužbi sa kojima se susreću predstavnici/ce organizacija civilnog društva, aktivisti/ice, pojedinci i pojedinke. Osnovno pitanje koje smo postavili je "Postoji li mehanizam zaštite od SLAPP...

read more