Danas, 29. januara 2021. godine održana je četvrta radionica za osam škola koje pripadaju Eko HUBovima Maglaj i Zenica. Radionica je prvog dana bila fokusirana na prezentiranje Priručnika za implamentaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, kako ga koristiti,...

read more