Piše: Mr. sc. Sabina Jukan, dipl. ing. tehn. Odlučila sam ovaj članak posvetiti naporima mojih kolega i kolegica iz okolišnih/ekoloških organizacija civilnog društva, koji/e se godinama bore za poštivanje zakona od strane onih, koji ih donose pa samim tim bi trebali...

read more