Odabrano 10 Eko HUBova i 15 projekata za jačanje organizacija civilnog društva i medija u zaštiti okoliša Deset Eko HUBova koji će naredne gotovo tri godine raditi na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u deset regija u Bosni i Hercegovini, kao i projekti...

read more