Rezultati prvog poziva za dodjelu grantova u okviru projetka Misli o prirodi!

31. mar, 2020

Odabrano 10 Eko HUBova i 15 projekata za jačanje organizacija civilnog društva i medija u zaštiti okoliša

Deset Eko HUBova koji će naredne gotovo tri godine raditi na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u deset regija u Bosni i Hercegovini, kao i projekti zagovaračkih mreža, inicijativa društvene odgovornosti kompanija te medija, odabrani su za dodjelu grantova u okviru projekta „Misli o prirodi!“.

Projekat „Misli o prirodi!“, kojeg provodi Centar za promociju civilnog društva, a finansira Vlada Švedske u iznosu od 3.000.000 KM, za cilj ima povećanje uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou.

Danas objavljujemo rezultate javnih poziva za četiri vrste grantova – Eko HUBove, zagovaračke mreže, inicijative društvene odgovornosti kompanija i medije – objavljenih u okviru projekta „Misli o prirodi!“ 27.12.2019. Stiglo je čak 76 prijava među kojima je izabrano 10 Eko HUBova te ukupno 15 projekata zagovaračkih mreža, inicijativa društvene odgovornosti kompanija i medija. Zbog epidemije korona virusa u BiH, te u cilju zaštite zdravlja naših partnera i partnerki, svih građana i građanki BiH, kao i samih članova i članica tima „Misli o prirodi!“, potpisivanje ugovora sa organizacijama dobitnicama grantova bit će odgođeno do trenutka kada se steknu uslovi za to. Eko HUBovi koji su odabrani u ovom javnom pozivu djelovat će do kraja projekta, dok će naredni poziv za dodjelu grantova zagovaračkim mrežama, inicijativama društvene odgovornosti kompanija i medijima biti objavljen u decembru/prosincu 2020. godine.

Grantovi za Eko HUBove dodijeljeni su organizacijama civilnog društva koje su se već etablirale kao organizacije koje se bave zaštitom okoliša i koje mogu biti izvor znanja, ekspertize, motivacije i faktor uspostavljanja partnerskih odnosa među različitim lokanim akterima. Deset takvih organizacija kojima su dodijeljeni grantovi formirat će i voditi deset Eko HUBova, a učešće u ovom projektu će osnažiti njihove organizacione i institucionalne kapacitete kako bi mogli da djeluju samostalno i u partnerstvu u regijama u kojima rade, kao i da daju podršku drugim organizacijama i interesnim grupama. Drugim riječima, Eko HUBovi su resursni centri za pitanja okoliša u regijama obuhvaćenim projektom. Eko HUBovi će raditi na planiranju svojih aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša, a koje će biti dio strateškog plana Eko HUBova.

Dobitnice grantova za EkoHUBove su organizacije:

 1. Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), Laktaši
 2. Prijatelji prirode Eko element, Bugojno
 3. Nešto više, Mostar
 4. Zelene staze – Organizacija za podršku održivom razvoju, Mrkonjić Grad
 5. Fojničani, Maglaj
 6. LIR Evolucija, Banja Luka
 7. Eko ZH, Široki Brijeg
 8. Eko forum, Zenica
 9. Omladinski klub Novi val, Blagaj
 10. Resursni Aarhus centar u BiH, Sarajevo

Grantovi za zagovaračke mreže dodjeljuju se za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija i pružanje podrške u stvaranju partnerstva, odnosno umrežavanju organizacija civilnog društva u cilju podizanja svijesti i odgovornosti svih interesnih grupa (građana/ki, kompanija, vladajućih struktura) o očuvanju okoliša kroz zagovaračke kampanje.

Odabrani projekti zagovaračkih mreža su:

 1. Neka rijeke teku, Raft-eko klub Accent, Tuzla
 2. Čist zrak je naše pravo!, Centar za ekologiju i energiju, Tuzla
 3. AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša, Resursni centar za okoliš (REC), Sarajevo
 4. Zaštita rijeka i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine, Eko akcija, Sarajevo
 5. Valorizacija, zaštita i promocija posebnih rezervata i parkova prirode Kneževo, Vilenska vrela, Kneževo

Inicijative društvene odgovornosti kompanija nastojat će podstaći djelovanje građana (grupa i pojedinaca) u lokalnim zajednicama kroz organizacije civilnog društva, s ciljem ukazivanja na probleme zagađivača i smanjenje negativnog uticaja na okoliš.

Odabrani projekti inicijativa društvenih kompanija su:

 1. Unapređenje provođenja tehničkih pregleda motornih vozila na području Kantona Sarajevo, Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC, Sarajevo
 2. I njih se tiče, Jer nas se tiče, Mostar
 3. Plastic Free objekti u Nacionalnom parku Una, Turistički klaster Unasana, Bihać
 4. Zaštita izvorišta vode „Crno Vrilo“ za javno vodosnabdjevanje stanovništva, Ekološka udruga „Aurea Vranica“ Gornji Vakuf/Uskoplje

Grantovi za medije nastoje osigurati aktivno učešće medija u zagovaračkim inicijativama, kako bi se u medijskom okruženju razvio novi pristup eko temama, uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija, kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji će podsticati građane i građanke da se uključe u rješenje lokalnih pitanja, koji će biti edukativni alat, promotivni materijal za suživot čovjeka i prirode. Dodatni cilj ovog granta je razvijanje što bolje saradnje između medija i organizacija civilnog društva.

Odabrani projekti medija su:

 1. Slušaj prirodu, B-U Specijal – Radio Zenit, Zenica
 2. Prakse zaštite okoliša u institucijama vlasti i javnim ustanovama Kantona Sarajevo, Zid d.o.o. – Radio Sarajevo, Sarajevo
 3. Akademija eko novinarstva, InfoARS, Banja Luka
 4. Eko glas za spas, NTV IC, Kakanj
 5. Ekoljublja, Denameda – Start BiH, Sarajevo
 6. Ekološka riznica – Kako je zaštititi?, Novi radio, Bihać

Eko HUBovi izabrani na ovom javnom pozivu djelovat će do kraja projekta „Misli o prirodi!“, dok će projekti zagovaračkih mreža, inicijativa društvene odgovornosti kompanija i medija, koji su dobili grant sredstva, biti implementirani u različitim dužinama, a najduži će trajati 12 mjeseci. Početak implementacije, međutim, zavisit će od okončanja trenutne situacije uzrokovane epidemijom korona virusa. Osim finansijske podrške u vidu dodjele bespovratnih grant sredstava, u ovisnosti od vrste granta korisnicima granta bit će osigurana i podrška u izgradnji kapaciteta. Svi projekti radit će na cilju jačanja kapaciteta civilnog društva u zaštititi okoliša.

Pin It on Pinterest

Share This