Piše: Mr. sc. Sabina Jukan, dipl. ing. tehn. Svjedoci smo sve učestalijih požara (Tuzla, Konjic, Sarajevo) tokom proljeća i jeseni kada se obavljaju radnje za pripremu obradivih površina za sjetvu u proljeće ili poslije žetve u jesen. Požara nisu pošteđene ni površine...

read more