Dva pitanja pristigla su do 20.5.2020. godine, roka određenog Otvorenim postupkom za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2020. U nastavku dajemo odgovore.   Za koje pakovanje sadnica se dostavlja cijena? Da li se dostavlja cijena za 1 kg graha ili kesicu, kesicu...

read more