Sarajevo: 16.06.2020. Protokol br: 608/2020 Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 03/2020 Predmet Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD) U okviru projekta Misli o prirodi!...

read more