Ukupno 28 predstavnika/ica organizacija civilnog društva, javnih insitucija, neformalnih grupa ta aktivista i aktivistica jučer su okončali svoje učešće na dvodnevnom treningu zagovaranja u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji je vodila projektna menadžerica i...

read more