U junu 2023. godine smo otvorili treći nagradni konkurs za novinare i novinarke koji obrađuju teme okoliša u Bosni i Hecegovini, a sve sa ciljem motiviranja i nagrađivanja onih koji odgovorno, uticajno i pravovremeno izvještavaju na temu zaštite okoliša! Na konkurs su...

read more