Sarajevo, 20.10.2020. Protokol br: 1155/2020 Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 05/2020 Predmet Izbor dva para konsultanata/ica za pripremu i realizaciju 4 edukacije za škole, stručnu podršku školama tokom kreiranja i implementacije Certifikacijskog...

read more