Nakon što su presudama sudija Okružnog suda u Banja Luci poništene obnovljene ekološke dozvole za sve tri male hidroelektrane na Kasindolskoj rijeci, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju uložilo je tri zahtjeva za vanredno preispitivanje...

read more