U okviru projekta „Spasimo naša jezera“, Centar za ekologiju i energiju je održao okrugli sto na kojem je prezentiran dokument “Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod“. Rezultati analize su pokazali da se voda u jezeru može klasificirati u I kategoriju...

read more