Centar za ekologiju i energiju u Tuzli prezentovao Analizu kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod

14. okt, 2021

U okviru projekta „Spasimo naša jezera“, Centar za ekologiju i energiju je održao okrugli sto na kojem je prezentiran dokument “Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod“. Rezultati analize su pokazali da se voda u jezeru može klasificirati u I kategoriju površinskih voda što ukazuje na veoma visok kvalitet vode. Prema svim analiziranim parametrima, voda u jezeru odgovara kvaliteti vode za piće. Jedini metalni element čija koncentracija ne odgovara graničnoj vrijednosti kvaliteta vode za piće je nikl. Međutim, kako ostali parametri zadovoljavaju kriterije upotrebe vode za piće, uz korištenje određenih tehnologija uklanjanja navedenih štetnih komponenti iz vode, jasan je potencijal akumulacije za vodosnabdijevanje okolnog stanovništva.

Pored prezentacije Analize kvaliteta vode, okrugli sto je okupio sve relevantne aktere, kako sa lokalnog, tako i sa kantonalnog nivoa, te se diskutovalo o trenutnim aktivnostima, ali i planovima za zaštitu i očuvanje prostora jezera Kop Šićki Brod. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, Zavoda za urbanizam Grada Tuzla, Općine Lukavac, akademske zajednice, biznis sektora, organizacija civilnog društva, zainteresovanih građana i medija.

„Obzirom na sve veći nedostatak pitke vode kako u svijetu, tako i na našem području, akumulacija Kop Šićki Brod je veoma značajna kao održivi resurs našeg kantona i zbog toga mu se treba posvetiti dodatna pažnja i poduzeti sve potrebne mjere u cilju zaštite i očuvanja ove prirodne oaze“ istakla je Amra Skramončin iz Centra za ekologiju i energiju.

Analizu možete pronaći na našoj stranici: Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod.

Pin It on Pinterest

Share This