Nakon održanog treninga za profesore-voditelje sekcija Javne debate, ove sedmice u ponedeljak (19.10.2020 god.) i u četvrtak (22.10.2020 god) održali smo i trening za učenike-članove timova Javne debate. Obrađene su iste teme kao i sa profesorima kako bi učenici...

read more