Sarajevo, 15.5.2020. Broj protokola: 525/2020   1.     Opis nabavke i vremenski raspored Predmet Sadni materijal Ugovarač Centar za promociju civilnog društva/CPCD Projekat Misli o prirodi! Referenca poziva SD 003 01/2020 Lokacija isporuke Marka Marulića 2...

read more