Vlada Republike Srpske danas je donijela Odluku o proglašenju Spomenika prirode “Vrela Sane” za čiju zaštitu se kroz različite aktivnosti zalagao Eko HUB Mrkonjić Grad, u saradnji sa Centrom za životnu sredinu. Ovom odlukom proglašava se 3,2 km2 zaštićenog područja...

read more