Eko HUB Mrkonjić Grad: Vrela Sane proglašena spomenikom prirode

30. sep, 2021

Vlada Republike Srpske danas je donijela Odluku o proglašenju Spomenika prirode “Vrela Sane” za čiju zaštitu se kroz različite aktivnosti zalagao Eko HUB Mrkonjić Grad, u saradnji sa Centrom za životnu sredinu. Ovom odlukom proglašava se 3,2 km2 zaštićenog područja koje obuhvata tri karstna vrela rijeke Sane, donji tok rijeke Korane i pećina Mračaj, kao spomenik prirode, pod nazivom Spomenik prirode „Vrela Sane“.

“Ovu današnju vijest dočekali smo sa velikim uzbuđenjem. Smatramo da su vrela Sane neprocijenjiva prirodna i kulturna vrijednost koju moramo sačuvati po svaku cijenu. Bilo je jako teško, a u nekim periodima je izgledalo bezizlazno sa puno događaja, protesta i dopisa, sudskih odluka ali i stručnih rasprava o vrijednostima cijelog područja. Izvršena su brojna istraživanja i sva potvrđuju da su vrela Sane biser prirode sa brojnim izvorima, kanjonom Korane, estavelom Mračaj i tragovima života ljudi u bliskom kontaktu sa tim izvorom života”, kazao je Boro Marić, direktor organizacije Greenways koja koordinira Eko HUBom Mrkonjić Grad.

Iz Eko HUBa su dodali kako je u djelo trebalo sprovesti Prostorni plan RS koji je predviđao Park prirode Sana i obuhvatao veću teritoriju koja je uključivala prva dva kanjona Sane i Vrbljane jer sve to jednako vrijedi, ali se nakon izgradnje hidrocentrale suzio prostor na same izvore i njihovo bliže uzvodno okruženje. Ipak, kazao je Marić, ovo neće smanjiti njihovu današnju radost.

Izvor: Vlada RS, Greenways, Centar za životnu sredinu

Pin It on Pinterest

Share This