Prva radionica sa interesnim stranama: Slaba konkurentnost lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržištu. i 4. novembra u hotelu Europa organizacija Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 je organizovala radionicu u okviru prekograničnog projekta...

read more