Sarajevo, 3.5.2021. Protokol br: 834/2020 Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2021 Predmet Nabavka i distribucija različitog sadnog materijala, zemlje za cvijeće i gnojiva za 19 škola u BiH podijeljenih u 4 LOTa Ugovarač Centar za promociju civilnog...

read more