Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” (u nastavku teksta Aarhus centar u BiH), kao koordinator Eko HUBa Sarajevo, 24. jula 2020. u period od 16:00 časova do 18:00 časova u  Međunarodnom centru za djecu i omladinu organizovalo je radionicu na temu"Efikasne javne...

read more