Eko HUB Sarajevo: Održana radionica na temu “Efikasne javne rasprave u jedinicama lokalne samouprave”

24. jul, 2020

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” (u nastavku teksta Aarhus centar u BiH), kao koordinator Eko HUBa Sarajevo, 24. jula 2020. u period od 16:00 časova do 18:00 časova u  Međunarodnom centru za djecu i omladinu organizovalo je radionicu na temu“Efikasne javne rasprave u jedinicama lokalne samouprave” za predstavnike  općina ali i za građane, koja se odnosi na poboljšanje i promociju adekvatnog učešća građana u administrativnim postupcima koji se tiču okolišnih tema.

Aarhus centar u BiH je usmjeren na zaštitu okoliša/životne sredine u BiH, kao i na promociju Aarhuske konvencije, čiji drugi stub nalaže adekvatno učešće građana u procesima i odlukama koje se tiču okolišnih tema. Iz tog razloga, Aarhus centar u BiH je putem ove edukativne radionice nastojao podučiti predstavnike općina, kao i građane o formi i načinu pravilnog učešća u procesima i odukama koje se tiču okolišnih tema u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima i Aarhuskom konvencijom.

Zbog kontinuirane nepogodne situacije vezano za COVID-19,  planirano je je učeće po tri predstavnika i po pet građana odobranih na osnovu javnog poziva po sistemu hronološkog reda prijave iz svake od sljedećih općina: Općina Novo Sarajevo; Općina Centar i Općina Novi Grad Sarajevo.

Pozivu za učešće, pored deset prijavljenih građana iz navedenih općina, uredno su se odazvali predstavnici Općine Centar; dok su predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo i Općine Novo Sarajevo  praktičnim primjerom, koristeći se administrativnom šutnjom prema Aarhus centru u BiH, pokazali nepravilnosti tokom komunikacije predstavnika jedinica lokalne samouprave sa građanima i nevladinim organizacijama, a što je i bio cilj ukazati i poboljšati tokom ove radionice.

U završnom dijelu radionice  organizovana je i simulacija  javne rasprave, pa su se učesnici na praktičan način mogli educirati o nepravilnostima kao i o adekvatnim načinima organizovanja javnih rasprava koje se tiču okolišnih tema u skladu sa Aarhuskom konvencijom, a koja u poređenju sa domaćim zakonodavstvom iz ove oblasti,  nalaže veći standard prilikom organizovanja i participacije zaintersovane javnosti, što su predstavnici lokalnih jednica samouprave dužni primjenjivati. Na ovaj način se mogu izliječiti neadekvatnosti domaćeg zakonodavstva, koje se još uvijek nije u potpunosti harmoniziralo sa ovom Konvencijom.

Pin It on Pinterest

Share This