Danas smo zajedno sa organizacijama članicama Eko BiH mreže, predstavnicima i predstavnicama ekoloških udruženja/mreža, razgovarali na temu Takozvano „Zeleno rudarstvo“ – impakti na životnu sredinu i zajednice. Razotrkivanje zabluda o „zelenom i odgovornom rudarstvu“,...

read more