Rok za postavljanje pitanja u vezi javnog poziva je 07.01.2021. godine. Rok za dostavljanje odgovora na pitanja u vezi javnog poziva na web stranici Mislioprirodi.ba je 10.01.2021. godine.   Pitanja i odgovori općeg tipa Pitanje 1: Da li u ponuđenim projektima...

read more