Sarajevo, 2. 7. 2020. Protokol br: 758/2020 Predmet Kreiranje liste odobrenih ponuđača za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi! Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD) U okviru projekta Misli o prirodi!          Think Nature! Lokacija...

read more