Herecgovačko-neretvanski kanton i Županija Zapadnohercegovačka napravili iskorak u implmenetiranju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH Okrugli sto na temu Mogućnosti i izazovi u sistemskoj primjeni Certifikacijskog mehanizma u osnovnim i srednjim školama u ŽZH...

read more