Tim „Misli o prirodi!“ održao je protekle sedmice sastanke sa deset javnih osnovnih i srednjih škola sa područja Hercegovine koje učestvuju u implementaciji Certifikacijskog mehanizma za sticanje certifikata Eko škola. Savjetnica za zaštitu okoliša Sabina Jukan i...

read more