Nije tajna da je kvalitet zraka u našoj zemlji godinama, posebno u zimskom vremenu, ali i u drugim periodima godine, među najlošijim je u Europi, pa i svijetu. Međutim, iako s jedne strane postoje brojni dokazani pokazatelji o lošem kvalitetu zraka i izvorima koji...

read more