Adnan Đuliman je predsjednik Udruženja Novi val i voditelj Eko Centra Blagaj, za kojeg je pomoć drugima životna misija. Već 23 godine je aktivan u radu sa mladima koje pokušava animirati i aktivirati, a iako ima mnogo zanimanja i hobija, za sebe će reći kako je na...

read more