U Sarajevu je 22. jula 2020. godine u Hotelu "Hollywood" upriličen promotivni događaj projekta “AIRQ - Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za PUO/SPUO (EIA / SEA) i zaštitu okoliša”, koji je okupio...

read more