Promoviran projekat “AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa”

22. jul, 2020

U Sarajevu je 22. jula 2020. godine u Hotelu “Hollywood” upriličen promotivni događaj projekta “AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za PUO/SPUO (EIA / SEA) i zaštitu okoliša”, koji je okupio brojne predstavnike organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini te Federalnog ministarstava okoliša i turizma.

Projekat AIRQ se implementira zahvaljujući podršci dobijenoj u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

Projekat ima za cilj poboljšati upravljanje okolišem u zemlji kroz umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Herecegovini. Vrijednost projekta je 49.500 KM i trajati će 12 mjeseci, odnosno do juna 2021. godine. Projekat ima tri komponente koje se međusobno prepliću, a 65% budžeta će biti usmjereno na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Kroz projekat će se uspostaviti suradnja sa medijima kako bi objektivnije i transparentnije izvještavali javnost o problemima i rješenjima u oblasti okoliša.

Promotivni događaj otvorila je direktorica Resursnog centra za okoliš, gospođa Lejla Šuman, naglašavajući da projekti poput ovog trebaju da doprinesu što jačem i čvršćem uvezivanju javnog i civilnog sektora u BiH jer suradnja predstavlja ključ za rješavanje brojnih problema kao i uvjerenja da je investicija u zaštitu okoliša ustvari investicija za budućnost za sve nas i budućnost svake zemlje.

„Nedostatak političkog dijaloga sa civilnim društvom generalno pa tako i u oblasti zaštite okoliša i nedovoljno učešće javnosti u procesu odlučivanja, jedan je od uzroka opšteg nezadovoljstva prema organima vlasti. U modernim evropskim društvima, aktivna građanska participacija razvija se kroz razne mehanizme participativne demokratije koja omogućava iznalaženje održivih rješenja kroz zajednički dijalog građana, organa vlasti, eksperta i interesnih grupa“, dodala je gospođa Šuman.

U nastavku učesnicima su se obratili gdin. Stjepan Matić, pomoćnik ministrice za sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije iz Federalnog ministarstvo okoliša i turizma koji je istakao potrebu i neophodnost jačanja dijaloga između vlasti i NVO sektora, kao i gdin. Mirza Avdić, saradnik za grantove iz Centra za promociju civilnog društva (CPCD) koji je ukratko predstavio projekat, projektne komponente i informirao učesnike da se krajem godine očekuje raspisivanje novog javnog poziva za dodjelu grantova.

U pozitivnom ozračju i nadi da će projekat poboljšati i unaprijediti suradnju, konstruktivan dijalog te polučiti izuzetne rezultate, svima je poželjen uspješan rad i implementacija u narednom periodu.

Pin It on Pinterest

Share This