Planine su vrijedan prirodni resurs koji se mora čuvati po svaku cijenu. Na njima živi 15% svjetske populacije i dom su polovice svjetskih žarišta biodiverziteta. Međunarodni dan planina ističe važnost očuvanja ovih prirodnih resursa koji su od vitalnog značaja za...

read more