Slavimo 11. Decembar – Međunarodni dan planina

11. dec, 2023

Planine su vrijedan prirodni resurs koji se mora čuvati po svaku cijenu. Na njima živi 15% svjetske populacije i dom su polovice svjetskih žarišta biodiverziteta. Međunarodni dan planina ističe važnost očuvanja ovih prirodnih resursa koji su od vitalnog značaja za planetu. Planinski ekosustavi ne samo da pružaju dom brojnim životinjskim vrstama, već su i ključni za opskrbu vodom, podršku poljoprivredi, čistoj energiji te medicinskim istraživanjima.

Unatoč njihovoj izuzetnoj važnosti, planine se suočavaju s brojnim prijetnjama. Klimatske promjene uzrokuju topljenje glečera, što ugrožava izvore vode i živote ljudi koji ovise o tim izvorima. Dalje, krčenje šuma radi poljoprivrednih aktivnosti i gradnje utječe na eroziju tla i gubitak staništa, što smanjuje kvalitetu vode i produktivnost tla. Ove promjene znače opasnost za milijune ljudi koji žive u planinskim područjima.

Stoga je tema Međunarodnog dana planina 2023., “Obnavljanje planinskih ekosistema”, ključna za naglašavanje potrebe za akcijom. Fokus je na rješenjima koja se temelje na prirodi, primjeni najboljih praksi i ulaganjima koja jačaju otpornost planina na svakodnevne prijetnje i ekstremne vremenske uvjete.

Međunarodni dan planina služi kao podsjetnik da je očuvanje planinskih ekosistema globalna odgovornost, a ne samo lokalna. Ovaj ekološki praznik pruža priliku za poduzimanje konkretnih koraka prema zaštiti ovih vitalnih prirodnih područja, čime se osigurava dobrobit svih oblika života na planeti.

Pin It on Pinterest

Share This