Svjetski dan močvarnih staništa

02. feb, 2021

Prevela i prilagodila: Selma Gribajčević

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa (eng. World Wetlands Day- WWD) se obilježava svakog 02.02.od 1997.godine kako bi se podigla globalna svijest o velikom značaju močvara za ljude i planetu Zemlju. Ovaj dan služi i kao podsjetnik na Ramsarsku konvenciju o močvarama, koja je potpisana 1971.godine u iranskom gradu Ramsaru. Bosna i Hercegovina je ovu konvenciju ratificirala 2001.godine.

Često se pitamo koja je svrha močvara uopšte. Ova svježa i slana močvarna zemljišta održavaju  čovječanstvo i prirodu te podržavaju naš društveni i ekonomski razvoj kroz više usluga:

  1. Čuvaju i čiste vodu

Močvarna polja  pružaju većinu naše slatke vode. Ona prirodno filtriraju zagađivače, ostavljajući vodu koju možemo sigurno piti.

  1. Hrane nas

Akvakultura je najbrže rastući sektor proizvodnje hrane, na primjer samo je unutarnje (eng.inland) ribarstvo dalo 12 miliona tona ribe u 2018. godini.

  1. Podržavaju našu globalnu ekonomiju

Močvare su možda i najcjenjeniji ekosistem, jer više od milijarde ljudi oslanja se na njih upravo zbog zarade.

  1. Osiguravaju dom prirodi

40% vrsta na svijetu živi i razmnožava se u močvarama. Godišnje se otkrije oko 200 novih vrsta riba u slatkovodnim močvarama.

  1. Čuvaju nas

Močvare pružaju zaštitu od poplava i oluja tako što za svaki hektar, močvara upije do 1,5 miliona galona poplavne vode. Močvare pomažu  i u regulaciji klime: tresetišta pohranjuju dvostruko više ugljika od šuma, a slane močvare, mangrove i korita močvarne morske trave također sadrže velike količine ugljika.

U Bosni i Hercegovini od nekadašnjih 20.000 močvara, danas možemo govoriti o svega 2000. Glavni uzroci zbog kojih su močvare nestale jesu poljoprivreda, promjene vodnog režima, ljudska naselja izgrađena na području močvara. te klimatske promjene. Prema ramsarskoj konvenciji BiH ima tri međunarodno priznate močvare, a to su su Hutovo blato, Bardača i Livanjsko polje: “U Bosni i Hercegovini u ovome trenutku imamo tri staništa koja su zadovoljila kriterije za uključenje u ovaj popis – Park prirode Hutovo Blato, lokalitet Bardača i Livanjsko Polje, kao treće bosanskohercegovačko vlažno stanište od međunarodnog značenja.“

Prema dostupnim podacima Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH iz 2018.godine navodi se da su ove tri močvare dom mnoštvu biljaka i životinja. Npr. močvara Bardača je dom mnogim ugroženim vrstama ptica poput patke njorke, prdavca, crne rode i oral štekavca koji je ugrožen i na globalnom nivou. Ova močvara je dom za 202 vrste ptica, 316 vrsta biljaka i 33 vrste riba. Prema članku CIN-a, Bardača je na papiru zaštićena kao močvara sa 11 jezera i kao stanište 200 vrsta ptica, međutim danas je ostalo samo jedno jezero, dok su ostala isušena i pretvorena u poljoprivredne površine.

Livanjsko polje je najveće močvarno područje na teritoriji BiH, te najveće periodično plavljeno krško polje na svijetu. Livanjsko polje je dom mnogih ptica poput bukavca, eje livadarke, ždralova i drugih ptica selica, kao i pticama poput oral kliktaša i orla zmijara. Na području Jugoistočne Evrope, Livanjsko polje je dom za najveću rasporostranjenost kosca.

Hutovo blato je dom za više od 600 biljnih vrsta, 163 vrste ptica i 22 vrste riba. Ono se smatram jednim od najvećih zimovališta za ptice u Evropi te je važno iz turističkih, ornito-ihtioloških, naučnih i ekoloških aspekata. Hutovo blato je registrirano pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu.

Močvara Bardača i Livanjsko polje su bez zaštite u nacionalnom zakonodavstvu.

Međutim, sve tri močvare su zanemarene od strane vlasti i samim tim ugrožene te svake godine sve više nestaju i propadaju. Pokrenute su inicijative kako bi se zaštitila ova područja, međutim borba za njihovo ostvarenje još uvijek traje. Za primjer, u periodu od 2012. do 2018. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je na inicijativu Centra za životnu sredinu vodilo postupak proglašenja zaštite Bardače, međutim krajem 2017. godine postupak je okončan Zaključkom o obustavljanju postupka proglašenja.

Močvare su važna staništa za bioraznolikost i zbog toga moramo uraditi sve u našoj moći da očuvamo. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana močvarnih staništa je “močvare i voda” kojom želi da se skrene pažnja bitnost močvara kao izvora svježe vode i da se potaknu djelovanja kojim bi se ova područja oporavila i zaštitila.

Izvori:

https://medwet.org/2020/12/world-wetlands-day-2021-wetlands-and-water/

https://www.wwfadria.org/hr/novosti/vijesti/?uNewsID=359174

http://www.mvteo.gov.ba/data/Home/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/Konvencije%20okoli%C5%A1/BOS_Konvencija_o_mo%C4%8Dvarnim_stani%C5%A1tima_od_me%C4%91unarodne_va%C5%BEnosti_naro%C4%8Dito_o_stani%C5%A1tima_vodotokova.pdf

https://www.cin.ba/zasticena-podrucja-bez-zastite/

https://medwet.org/2020/12/world-wetlands-day-2021-wetlands-and-water/#:~:text=%E2%80%9CWetlands%20and%20water%E2%80%9D%2C%20the,threatens%20people%20and%20our%20planet.

https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/vijesti/ministrica-dapo-s-predstavnicima-usaid-a-razgovarala-o-izradi-strategije-razvoja-turizmaeunarodni-dan-zastite-movarnih-podruja-world-wetlands-day

https://czzs.org/kampanje/bardaca-2000-2013/

Pin It on Pinterest

Share This