Svaki/a pojedinac/ka treba prvo promijeniti svoje navike da bi promijenio/la svijet

Koliku ulogu, snagu i moć posjeduju lokalne zajednice najbolje možemo vidjeti kroz rad lokalnih organizacija. U to vjeruje i Belmin Malagić, aktivni član i predsjednik organizacije STEP Vogošća.

Iako su relativno mlada nevladina organizacija, njihova aktivnost na području općine Vogošća je izražena i primijećena. Dokaz toga su građani i građanke koji/e su iskoristili rad STEP-a da prijave probleme s kojima se njihove zajednice susreću. „U maju smo smo dosta prijava od strane samih građana vezano za stanje okoliša na području općine Vogošća. Inače, od početka našeg djelovanja dosta nam se ljudi javljalo i iskazivalo probleme s kojima se oni susreću na terenu.“.

Takvo razmišljanje i djelovanje STEP-a očigledno se dopalo i mnogobrojnim građanima/kama koji su odlučili ili postati dio njihovog kolektiva ili samo učestvovati u pojedinačnim akcijama. Kako nam Belmin kaže volonteri/ke su za njih ruke koje sprovode njihovu misiju. Kroz svoje projektne aktivnosti trude se što više aktivirati djecu i mlade.

Međutim, kao i ostale ekološke organizacije i oni su dolazili do skoro nepremostivog zida koji se naziva institucije BiH. Prebacivanje nadležnosti i odgovornosti s jednih institucija na druge su najviše kočile provedbe aktivnosti STEP-a. Međutim, oni se nisu dali zaustaviti već su pronalazili načine ili da zainteresuju odgovorne za okolišne izazove s kojima se općina Vogošća i njihovi sugrađani/ke suočavaju ili su nalazili načine kako da ih zaobiđu upotpunosti.

„Mi pokušavamo da kroz projekte ne krivimo nekog desetog za stanje u kakvom se nalazimo, već krećemo od mijenjanja svoje svijesti kako bi promijenili tuđu. Jer tom promjenom, promjenom naših aktivnosti, prakse i razmišljanja ja ću možda uticati da se promijeni ponašanje mog komšije. To je već lančana reakcija.“-ističe Belmin.

 

Snagu civilnog društva vide u ujedinjenju i suradnji za zajedničke ciljeve i zajedničko dobro. Upravo je to bila jedna od glavnih motivacija da se uključe u projekat „Misli o prirodi!“ jer  su primjetili veliki napredak u zaštiti okoliša djelovanjem Eko HUBova na području Bosne i Hercegovine. Zajednička borba i rad ovih organizacija uspjela ih je involvirati i u nekim drugim poljima pored zaštite okoliša. Na taj način su nadograđivali svoje vještine, razvijali kapacitete i postigli veću vidljivost, transparentnost i bolju organizaciju svojih projektnih aktivnosti.

 

Pin It on Pinterest

Share This