Šumarski fakultet predvodi mjerenja koja će zaštititi raznolikost naših šuma

15. jul, 2022

Saopćenje, FENA/Šumarski fakultet

SARAJEVO, 15. jula (FENA) – Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je stigao laserski protočni citometar, uređaj koji omogućava mjerenje apsolutne količine DNK i nivoa ploidije ćelija. Ta sprava će omogućiti efikasniji pristup u aktivnostima čiji je cilj identifikacija nepoznatih oblika šumske raznolikosti, posljedična zaštita šuma Bosne i Hercegovine, te osnažiti domaće kapacitete u naučnoistraživačkom radu u vezi s očuvanjem bioraznolikosti.

Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu Mirza Dautbašić je rekao da je Šumarski fakultet uključen u program podrške nabavci i isporuci opreme te laboratorijskih materijala i usluga, koji se realizira u saradnji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Vlade Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu.

Vlada Kantona Sarajevo će u okviru ovog projekta uložiti više od dva miliona konvertibilnih maraka u podršku naučno-istraživačkom radu.

Tehničku podršku realizaciji sredstava, kako je dodao Dautbašić, pružila je Kraljevine Norveška kroz UNDP-ov projekat EGG 2 (Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta) koji ciljano doprinosi kvalitetnijem obrazovanju i jačanju naučno-istraživačkog rada. Ta saradnja je omogućila nabavku kvalitetne opreme uz maksimalnu efikasnost i izuzetnu saradnju svih.

U okviru aktivnosti UNDP-a, odabrano je 56 različitih projekata sa 17 fakulteta unutar Univerziteta u Sarajevu, a jedan od njih je i ovaj Šumarskog fakulteta. Rezultat je to saradnje sa Vladom Kantona Sarajevo i Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Rijač je, kako je rekao član istraživačkog tima Šumarskog fakulteta Faruk Bogunić, o projektu koji se bavi efektima alopoliploidizacije na raznolikost drveća i njihova upotreba u identifikaciji šuma visoke zaštitne vrijednosti. Aktivnosti provodi stručni tim sa Šumarskog fakulteta u saradnji sa laboratorijom Šumarskog fakulteta Univerziteta u Innsbrucku i Nacionalnim institutom za nauku o životu, hrani i životnoj sredini AgroParisTech iz Pariza.

– Nabavka citometra omogućiti će Šumarskom fakulteta kompatibilnost rezultata na globalnom nivou, te značajno doprinijeti istraživanjima iz oblasti biljne citometrije. Dodatno je važno naglasiti da nabavka ovog uređaja predstavlja ključni korak ka uspostavljanju prve laboratorije za biljnu citometriju u našem regionu – dodao je Bogunić.

Cilj projekta je prepoznavanje vrijednih šumskih staništa u našoj zemlji, pa tako aktivnosti obuhvataju istraživanje raznolikosti i procesa kod vrsta šumskog drveća roda Sorbus na prostoru Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Mladi naučnici i naučnice Šumarskog fakulteta vjeruju da svojim istraživanjima mogu okrenuti trendove u korist bolje i efikasnije zaštite našeg šumskog bogatstva.

Alma Hajrudinović-Bogunić, jedna od istraživačica na Šumarskom fakultetu, rekla je da su kroz dosadašnji naučnoistraživački rad prepoznati u svijetu, a nabavka instrumenata koji će obogatiti njihov laboratorij dat će još jedan važan doprinos efikasnijem istraživačkom radu.

– Takav iskorak utiče i na unapređenje vidljivosti Univerziteta u Sarajevu, ali i ohrabruje saradnju između fakulteta unutar Univerziteta. Svjedočimo slaboj istraženosti raznolikosti šuma u Bosni i Hercegovini, uprkos činjenici da ona predstavlja najraznovrsnije geografsko područje u Evropi te da sa evolutivnog aspekta sadrži izrazito intrigantne grupe. Novija istraživanja u Bosni i Hercegovini, kombinirajući citometrijske, genetičke i morfometrijske metode, pronašla su prisustvo brojnih novih oblika, što je motiviralo dalje detaljne studije odabranih populacija različitih vrsta u Bosni i Hercegovini. Imamo još mnogo toga da saznamo o našim šumama, samo tako možemo produbiti svijest o tome zašto su one važne za našu zemlju – zaključila je Hajrudinović-Bogunić.

 

Izvor:

fena.ba

 

Pin It on Pinterest

Share This