Studentska naučna konferencija: Klimatske promjene i zaštita okoliša BiH

21. sep, 2021

ELSA Zenica uz podršku Pravnog fakulteta UNZE a pod finansijskim pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje i nauku FBiH organizuje Studentsku naučnu konferenciju na temu “Klimatske promjene i zaštita okoliša u BiH”.

Pozivaju se svi studenti III i IV godine dodiplomskih studija, studenti magistarskih studija, magistri, doktoranti, aktivisti u nevladinom sektoru, aktivisti u lokalnim zajednicama i svi mladi istraživači da uzmu učešće u radu konferencije i prezentiraju svoje aktuelno istraživanje u oblasti klimatskih promjena i zaštite okoliša u BiH.
Mjesto održavanja Konferencije: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.
Značajni datumi Konferencije:
Prijava teme i sažetak rada: 30.09.2021.
Obavijest o prihvatanju prijave i sažetka: 4.10.2021.
Dostavljanje kompletnog rada: 8.11.2021.
Dostavljanje agende Konferencije: 24.11.2021.
Datum održavanja Konferencije: 1.12.2021.
Organizator snosi troškove prevoza, i ručka.
Svi prezentirani radovi biće objavljeni u časopisu Anali Pravnog fakulteta UNZE.

U nadi da ćete prihvatiti naš poziv i učestvovati u radu Konferencije, molimo Vas da svoje prijave koje sadrže ime i prezime, kratku biografiju, naslov i sažetak rada sa ključnim riječima, dostavite najkasnije do 30.09.2021. godine na mail adresu elsa.zenica@gmail.com.

Pin It on Pinterest

Share This