Šta trebate znati o korona virusu i odlaganju otpada u vrijeme pandemije

02. apr, 2020

Sve je veći broj neprovjerenih informacija koje nas okružuju, a tiču se pandemija korona virusa, kako na društvenim mrežama, tako i u tradicionalnim medijima. Stoga donosimo nekoliko osnovnih informacija o korona virusu, odnosno COVID-19, te posebno o načinu odlaganja eventualno kontaminiranog otpada, iz provjerenih izvora poput britanskog Foruma industrije otpada o sigurnosti i zdravlju (Waste Industry Safety and Health Forum – WISH), Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – WHO) i sličnih.

Šta je COVID-19 i zašto je problematičan?

Koronavirusi porodica su virusa koja može prouzrokovati bolesti kao što su infekcije respiratornog trakta i kreću se od blagih (prehlade) do teških (Teški akutni respiratorni sindrom – SARS, te Bliskoistočni respiratorni sindrom – MERS). Novi koronavirus do sada nije bio identificiran kod ljudi. Ovaj virus odgovoran za razvoj COVID-19 pojavila se u Wuhanu, u kineskoj provinciji Hubei i zoonotična je, tj. porijeklom je životinjska, a poznat je pod imenom SARS-CoV-2. Virus je problematičan zbog brzine prenosa s osobe na osobu, a trenutno se smatra da jedna osoba može zaraziti i tri druge osobe, čak i kada je asimptomatična (ne pokazuje simptome bolesti).

Opće mjere predostrožnosti za kontroliranje širenja COVID-19

COVID-19 prenosi se udisanjem ili gutanjem kao i normalna sezonska gripa. Normalna gripa, a vjerojatno i COVID-19, prenose se na sljedeće načine:
• kontakt: dodirivanje lica, usta, nosa ili očiju nakon dodirivanja zaražene osobe ili površine
• kapljično: kašljanjem ili kihanjem osobe koja je zaražena direktno u osobu koja nije
• zrakom: neke kapljice mogu ostati u zraku duže, te proširiti infekciju bez bliskog kontakta

Najvažniji način sprečavanja širenja bilo kakve gripe ili zaraze je higijena.

Uvijek trebate:
• koristiti maramice kada kišete i kašljete
• baciti korištene maramice u smeće
• što češće prati ruke vodom i sapunom
• čistiti površine redovno da biste se riješili nečistoća
• nositi zaštitne maske i rukavice
• držati razmak s drugim ljudima (najmanje 1.5 m)

Odlaganje otpada u vrijeme pandemije

Pitanje na koje često nailazimo je kako ispravno odlagati otpad za vrijeme pandemije. Postoje mnogi načini kako se ponašati prema otpadu, a posebno prema potencijalno kontaminiranom otpadu.
Najčešće se radi o zaštitnim rukavicama i maskama, a odlaganje istih treba biti provedeno odgovorno i sigurno. Za sada, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), nema dokaza da direktan, nezaštićen kontakt tokom odlaganja i rukovanja otpadom koji se koristi u zdravstvenim ustanovama (rukavice, maske, itd.) rezultira prenosom virusa COVID-19, no ni ta mogućnost nije isključena.

Odlaganje medicinskog otpada u zdravstvenim ustanovama

Sav otpad koji je proizveden tokom brige za pacijente COVID-19 – medicinski otpad – mora se sigurno prikupiti u kontejnere i vreće, biti tretiran dezificijensom, te onda baciti. Sve osobe koje rade s pomenutim otpadom moraju nositi punu zaštitnu opremu i nakon skidanja iste ponovno se dezinficirati.

Odlaganje otpada u kućanstvu

Tokom pandemije koronavirusa, za čišćenje površina mogu se koristiti deterdženti koji se inače koriste, jer su efikasni u uklanjanju virusa s površina. Potrebno je često čistiti površine koje se najviše koriste u kućanstvu.

Otpad poput korištenih maramica, krpa koje su korištene za čišćenje, može se odlagati u vreće za jednokratnu upotrebu. Ove vrećice, ukoliko se radi o potencijalno zaraženoj osobi, potrebno je staviti u drugu vreću, sigurno svezati i odvojiti od ostalog otpada. Potrebno ih je držati sastrane barem 72 sata prije nego se bace u kontejnere ili regularne kante za smeće.

Preporuka je da se zaštitne maske i rukavice odvajaju u posebne kante/vrećice i, bez obzira na to da li je neko zaražen ili nije, odlažu posebno u duple vrećice i bacaju u kontejnere. Također, sva zaštitna oprema koja se potencijalno može ponovo iskoristiti trebala bi se isjeći na komade, zbog zaštite od širenja virusa putem preprodaje korištene zaštitne opreme.

Potencijalno kontaminiran otpad, za sada, ne bi trebao biti izdvajan za recikliranje.

Ostali otpad može se odlagati i reciklirati kao i do sada.

Izvori:

 

Prevela i prilagodila: Mersiha Jaskić

Pin It on Pinterest

Share This