Smeće oko dječijeg igrališta

29. mar, 2021

Krupni otpad pored kontejnera, prepune kante i razbacano smeće su današnja slika u Ravnogorskoj ulici u blizini Osnovne škole “Georgi Stojkov Rakovski”.

Osim što je u blizini škola, tu se nalazi i igralište na kojem je i danas bilo mnogo djece.

Na kraju, samo možemo upiti apel i pojedincima i službama da obrate pažnju kako bismo što manje ovakvih scena viđali u našem gradu.

Ovaj tekst je izrađen uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj materijala je isključiva odgovornost portala i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

Izvor:

banjaluka.com

Pin It on Pinterest

Share This