SKANDAL: “SLUČAJAN” EKOCID IZMEĐU VAREŠA I KAKNJA – POČINILAC TRAŽI NAGODBU O NADOKNADI ŠTETE, EKO AKTIVISTI KRIVIČNU ODGOVORNOST

04. okt, 2023

“Nedvosmisleno je da je neko naredio sječu i da je to po svemu sudeći urađeno da bi se ubrzao projekat otvaranja rudnika, jer i sam investitor priznaje da je u kašnjenju, tumačeći ga “složenim birokratskim procedurama”. Nećemo dozvoliti da se slučaj koruptivno zadrži na općinskom nivou, odnosno na Sudu u Varešu kao navodno stvarno nadležnom, već isključivo, umjesto prekršajne, da se utvrdi krivična odgovornost, jer se ovdje radi o ekocidu”.

Na 3.000 kvadratnih metara površine gusto obrasle šumom, kompanija “Adriatic Metals”, koja unazad pet godina gazduje rudnikom “Rupice” u Varešu, kako tvrde, greškom je izvršili sječu stabala i uputili su molbu JP Šumsko-privrednom društvu ZDK d.o.o. Zavidovići da zaključe sporazum o isplati odštete zbog posječene drvne mase i preuzimanju iste.

Prema dopisu koji su uputili ovom javnom preduzeću 02.10.2023. godine i o tome obavijestili i nadležnu Poslovnu jedinicu “Šumarija Kakanj”, sječu su u pripremi poligona u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih minerala, izvršili početkom avgusta. Prethodno su, ističu, obezbijedili od Pravobranilaštva BiH mišljenje o dozvoli konverzije šumskog u građevinsko zemljište, kao i stručno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, kojim je utvrđen naknada i izvršen obračun konvezije. O radovima je obaviještena i kakanjska “Šumarija”, kao korisnik državne šume i šumskog zemljišta, čiji predstavnici su trebali izvršiti oznaku posječenih stabala, te preuzeti kompletnu posječenu drvnu masu radi daljne prodaje.

“Međutim, u međuvremenu, radi omaške u čitanju koordinata i mape zone, u smislu konverzije šumskog zemljišta zbog izgradnje poligona u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina, sječa je nažalost izvršena u pogrešnom pravcu i to na zemljištu u površini cca 3.000 kvadratnih metara obraslog šumom, koja graniči sa označenim područjem poligona, ali koje i dalje pripada eksploatacionom polju rudnika” – stoji u “pokajničkom” dopisu “Adriatic Metals”,

Ova kompanija je zatim napravila dodatni elaborat i uputila je novi zahtjev za konverziju zemljišta na kojem je izvršena pogrešna sječa stabala. Kažu da su naknadno dobili informacije da su greške bile i u proceduri izvođenja samih radova, konkretno su obaviješteni od strane predstavnika ŠPD Zavidovići i Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK da je korisnik šuma trebao prvo izvršiti doznaku stabala koje je trebalo posjeći, zatim izraditi projekat o izvođenju tih radova, pa tek onda pristupiti realizaciji sječe.

Iz kompanije navode da su svjesni i svojih propusta te da su zbog lošeg rkovođenja od strane odgovorne osobe za izgradnju sankcionisali ga otkazom, ali je očigledno da žele “podijeliti” odgovornost i sa “Šumarijom Kakanj”.

“Molimo da udovoljite našoj molbi, te u koordinaciji sa Kantonalnom upravom za šumarstvo formirate stručnu komisiju koja će na terenu utvrditi činjenično stanje, količinu posječene drvne mase, njene vrijednosti i druge relevantne činjenice, te da na osnovu toga zaključimo sporazum o isplati odštete” – stoji u dopisu vareške kompanije upućenog JP za šumarstvo, sa sjedištem u Zavidovićima.

Portal Antikorupcija.info je u posjedu dokaza po kojima su tvrdnje stručnjaka da je na granici Kaknja i Vareša u ovom svojevrsnom “pomoru” šume u odjelu GJ “GTB” posječeno, kako preciziraju, 86 vrlo kvalitetnih stabala jele, smrče, bukve i javora. Ukupna bruto masa je 131,20 metara kubnih, a kako se radi o bespravnoj sječi ista ne može proći bez krivičnih prijava protiv odgovornog lica u vareškoj kompaniji, ali i drugih za koje Tužilaštvo utvrdi da postoje elementi krivične odgovornosti.

“Nedvosmisleno je da je neko naredio sječu i da je to po svemu sudeći urađeno da bi se ubrzao projekat otvaranja rudnika, jer i sam investitor priznaje da je u kašnjenju, tumačeći ga “složenim birokratskim procedurama”. Nećemo dozvoliti da se slučaj koruptivno zadrži na općinskom nivou, odnosno na Sudu u Varešu kao navodno stvarno nadležnom, već isključivo, umjesto prekršajne, da se utvrdi krivična odgovornost, jer se ovdje radi o ekocidu” – kažu za portal Antikorupcija.info ekološki aktivisti iz ZDK, koji su prethodno sami već podnosili prijave zbog narušavanja životne sredine u pripremi za otvaranje vareškog rudnika “Rupice”.

antikorupcija.info

Pin It on Pinterest

Share This