Prve certifikacijske posjete školama u Republici Srpskoj

10. mar, 2022

Kraj februara obilježile su prve certifikacijske posjete školama u Republici Srpskoj.

Na dane 23. i 24. februara je tim za certifikaciju posjetio četiri osnovne škole u Slatini kod Laktaša, Dubravama kod Gradiške, Banjoj Luci te Jošavci kod Čelinca. Posjećene su sljedeće škole: OŠ „Holandija“ iz Slatine, OŠ „Sveti Sava“ iz Dubrava, OŠ „Ivo Andrić“ iz Banja Luke, te OŠ „Dr. Mladen Stojanović“ iz Jošavke.

O.Š “Holandija”, Slatina

O.Š “Holadija”, Slatina

Kao i u prethodnim certifikacijskim posjetama i u ovim školama se razgovaralo sa članovima/icama Eko odbora, kojeg čine nastavno i vannastavno osoblje, učenici/ice, roditelji te mediji koji uspješno sarađuju sa školama.

Certifikacijski tim je tokom ovih posjeta mogao čuti da su škole uspostavile saradnju sa lokalnim zajednicama kroz različite aktivnosti (akcije prikupljanja papira, dan uređenja opštine, itd.).

O.Š “Sveti Sava”, Dubrave, Gradiška

O.Š “Sveti Sava”, Dubrave, Gradiška

U školama uglavnom nije bilo problema kod integracije okolišnih tema u NPP, ali je nastavnom osoblju izvještavanje o tome bila poteškoća. Roditelji zbog pandemije nisu mogli biti uključeni u mjeri u kojoj su škole to planirale te su ih uglavnom informirali putem interneta.

U OŠ „Ivo Andrić“ smo imali priliku razgovarati i sa novinarkom iz Glasa Srpske koji sarađuje sa ovom školom, a o čemu možete pogledati ovdje.

O.Š “Ivo Andrić”, Banja Luka

O.Š “Ivo Andrić”, Banja Luka

Tokom implementacije Akcionih eko planova povećana je uključenost učenika/ica i nastavnika/ica u okolišne aktivnosti.

Usljed pandemijskih uvjeta rada i Eko patrole su se organizirale na različite načine ali su uspjele odgovoriti postavljenom zadatku.

Posjećene škole imaju veoma kreativno urađene Eko kutke koji svakom posjetiocu ovim školama otkriva u kakve ustanove dolazi.

    O.Š “Dr Mladen Stojanović Jošavka”, Čelinac

O.Š “Dr Mladen Stojanović Jošavka”, Čelinac

U svim posjećenim školama su nam istakli da su zadovoljni odličnom tehničkom podrškom koju im je Centar za promociju civilnog društva pružao tokom projekta i da su škole spremne i dalje odgovorno raditi na implementiranju okolišnih aktivnosti kroz nove Akcione eko planove.

Pin It on Pinterest

Share This