Inicijative društvene odgovornosti kompanijaKorišteno jestivo ulje - energetski resursUdruženje građana EkosolVočar d.o.o. BrčkoTuzlanski kanton i Brčko distriktDoprinos kompanija prema zajednici i građanima na jačanju ekološke svijesti i odgovornosti u rješavanju...

read more