Korišteno jestivo ulje – Energetski resurs

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Korišteno jestivo ulje – energetski resurs

Nosilac projekta

Udruženje građana Ekosol

Partner(i)

Vočar d.o.o. Brčko

Područje djelovanja

Tuzlanski kanton i Brčko distrikt

Cilj projekta

Doprinos kompanija prema zajednici i građanima na jačanju ekološke svijesti i odgovornosti u rješavanju problema vezanih za okoliš.

Trajanje projekta

01.01.2022 do 30.06.2022.godine.

Opis projekta

Prikupljanje korištenog jestivog ulja nije regulisano zakonom i kompanije u BiH nemaju obavezu prikupljanja istog, oslanjajući se na svijest i odnos pojedinca prema okolišu. Osnovna ciljna grupa su 4 kompanije u Tuzlanskom kantonu i Brčko distriktu kojima prilikom termičke obrade ostaju značajne količine korištenog jestivog ulja

– Corn Flips Srebrenik 2000l mjesečno,
– Sezam d.o.o. Tuzla 250l mjesečno,
– Barok d.o.o. Tuzla 100l mjesečno, te
– Voćar d.o.o Brčko preradi 3000 tona jestivog ulja godišnje (tačan podatak) u biogorivo.

U razgovoru sa menadžmentom firme ”Gusto e sapore” saznali smo da postrojenje za proizvodnju biodizela koje je bilo locirano nije više u fabrici i da ista sakuplja korišteno jestivo ulje koje otkupljuje privatni poduzetnik i da ne postoji zakonska regulativa kojom se reguliše ova oblast kakva postoji u Hrvatskoj gdje su kompanije i restorani dužni sakupljati korišteno jestivo ulje. Saznali smo da je CRP Tuzla koja je nabavila postrojenje za proizvodnju biodizela iz korištenog jestivog ulja 2009 prodala isto kompaniji Voćar d.o.o iz Gornjeg Rahića.

Cilj nam je da iz 4 kompanije iz Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta obezbjedimo, u periodu od 6 mjeseci, 15 tona korištenog jestivog ulja koje će se dalje distribuirati i preraditi u biodizel u kompaniji Voćar te kao energetski resurs upotrijebiti na tržištu Bosne i Hercegovine kao ekološki prihvatljivo gorivo sa manjim emisijama ugljen-dioksida. (Za razliku od kompanije Mulalić d.o.o. iz Gradiške koja otkupljuje od kompanije Corn Flips 2 tone prerađenog ulja mjesečno i isključivo izvozi iz BiH u zemlje EU). U FBiH prema našim saznanjima ne postoji niti jedna kompanija za otkup korištenog jestivog ulja, kompanije su jedino obavezne plaćati takse za prikupljeni razni otpad Fondu za zaštitu okoliša FBiH, a same se moraju pobrinuti za njegovo zbrinjavanje. S obzirom na ovu zakonsku regulativu ogromne količine otpadnog korištenog jestivog ulja (OKJU) završavaju, umjesto u pogonu za njegovo recikliranje, u odvodu.

Ovim projektom želimo ponovo aktualizirati sakupljanje korištenog jestivog ulja, i njegovu preradu u biodizel i inicirati zakon po kojem će biti obaveza kompanija i restorana da sakupljaju OKJU. Također želimo istaknuti pozitivne primjere 4 društveno odgovornih kompanija u TK i Brčko distriktu (Corn Flips Srebrenik, Voćar d.o.o. Brčko, Barok d.o.o Tuzla, Sezam d.o.o. Tuzla) koji će sakupljati iskorišteno jestivo ulje u zato predviđene kanistere i kontejnere, reciklirati ga u sirovinu za dalju preradu, te proizvesti biodizel.

Pin It on Pinterest