Inicijative društvene odgovornosti kompanijaI njih se tiče!Udruženje građana „Jer nas se tiče“ MostarGrad MostarPozvati na društvenu odgovornost JP „Deponija d.o.o.“ Mostar i tražiti vraćanje njihovog rada u zakonske okvire.7 mjeseciOsnovna ciljna grupa su nadležni i...

read more