Inicijative društvene odgovornosti kompanijaOdgovornim poslovanjem podržimo okolišno održivi razvoj Općine MaglajCentar za okolišno održivi razvoj Sarajevo - COOROpćina Maglaj1) Inicirati promjene u kompanijama na području općine Maglaj da se odgovorno ponašaju prema...

read more