Resursnom efikasnošću ka održivom razvoju i očuvanju okoliša

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Resursnom efikasnošću ka održivom razvoju i očuvanju okoliša

Nosilac projekta

Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Područje djelovanja

Sarajevo, Zenica, Kanton Sarajevo, Zeničko-Dobojski Kanton, Bosna i Hercegovina

Cilj projekta

Promocija održivog razvoja sektora prehrambene industrije kroz implementaciju akcija za poboljšanje resursne efikasnosti

Trajanje projekta

7 mjeseci

Opis projekta

Resursna efikasnost se definiše kao optimalan odnos iskorištenih resursa i dobijenih proizvoda/usluga istog ili većeg kvaliteta, a pojam se najčešće vezuje za prirodne resurse čiji je način korištenja u proteklim decenijama zapostavljen. Efikasno korištenje resursa u jednoj kompaniji otvara mogućnosti za razne uštede, za povećanje konkurentnosti na tržištu, ali i za smanjenje utjecaja industrijskih postrojenja na okoliš i njegovu održivost.

Prehrambeni sektor zauzima značajan udio u ukupnoj industrijskoj proizvodnji u BiH te je potencijal za uštede veliki. Ovaj sektor u BiH posljednjih desetak godina bilježi zdrav rast i pokazuje veliki potencijal za dalje širenje zbog čega bi prehrambena industrija mogla postati jedna od vodećih. Zbog zastarjele tehnologije, postrojenja iz prehrambenog sektora su veliki potrošači energije i samim tim im je teško da se izbore na konkurentnom inostranom tržištu. Zastarjela tehnologija posljedično uzrokuje visoke emisije zagađujućih materija, što utječe na život i zdravlje lokalnog stanovništva. Iz navedenog se da zaključiti da je Bosni i Hercegovini neophodna reforma u prehrambenom sektoru koja bi u prvi plan vratila očuvanje prirode i smanjila utjecaj postrojenja na okolinu. Održivim upravljanjem resursima ostvarile bi se značajne uštede, ali i postigla konkurentska prednost na svjetskom tržištu. Resursno efikasnija i čistija proizvodnja (RECP) podrazumijeva kontinuiranu primjenu preventivnih strategija zaštite okoliša na procese, proizvode i usluge kako bi se povećala efikasnost i smanjili rizici za ljude i okoliš.

Projekat „Resursnom efikasnošću ka održivom razvoju i očuvanju okoliša“ nastoji promovirati održivi razvoj sektora prehrambene industrije kroz implementaciju akcija za poboljšanje resursne efikasnosti. Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta kroz set aktivnosti kreiranih da odgovore lokalnim potrebama i promocija kompanija koje posluju u skladu sa EU standardima i praksama.

Sprovođenjem projektnih aktivnosti, izvršit će se audit resursne efikasnosti jednog predstavnika prehrambenog sektora te će nakon utvrđenog trenutnog stanja upravljanja resursima biti predložena strateška usmjerenja koja će doprinijeti jačanju konkurentnosti. U cilju podizanja svijesti o značaju očuvanja resursa u industrijskom sektoru i uvođenja koncepta cirkularne ekonomije, organizovat će se trening obuke za predstavnike prehrambenih kompanije. Kako bi se prehrambene kompanije bolje povezale sa ostalim interesnim stranama, relevantnim stručnjacima, institucijama i organizacijama, koje se bave okolišnim očuvanjem i resursnom efikasnošću održat će se Okrugli stol na temu efikasnog korištenja resursa u prehrambenoj industriji.

Implementacijom projekta će se lokalne i nacionalne vlasti potaći da mjere resursne efikasnosti usvajaju u godišnje strategije, akcione planove, kako lokalnih jedinica, tako i regionalnih područja u BiH.

Pin It on Pinterest