Prakse zaštite okoliša u institucijama vlasti i javnim ustanovama Kantona Sarajevo

Vrsta granta

Mediji

Naziv projekta

Prakse zaštite okoliša u institucijama vlasti i javnim ustanovama Kantona Sarajevo

Nosilac projekta

Zid d.o.o. – Radio Sarajevo

Područje djelovanja

Bosna i Hercegovina

Cilj projekta

Istražiti i širokoj javnosti prikazati kakve su procedure i prakse u pogledu zaštite okoliša u zgradama institucija i ustanova, te ponuditi jednostavna i brzo primjenjiva rješenja.

Trajanje projekta

8 mjeseci

Ilustracija

Opis projekta

Kroz instraživački rad, produkciju medijskih sadržaja i njihovu osmišljenu i planiranu distribuciju, portal Radiosarajevo.ba želi skrenuti pažnju javnosti na postojanje ili nepostojanje ekoloških praksi i procedura u zgradama institucija vlasti, te u jednoj srednjoj školi.

Istražujući šest institucija vlasti različitih nivoa čije su zgrade smještene u Sarajevu (Zgrada institucija BiH i Parlamentarne skupštine BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Centralna banka BiH, državne agencije, Općina Centar) i jednu javnu ustanovu – Drugu gimnaziju, mapirat će dobre i loše prakse po pitanju razvrstavanja i reciklaže otpada, mjera štednje resursa i energetske efikasnosti. Istražit će pravilnike i procedure. U istraživačkom radu konsultirat će stručnjakinje i stručnjake iz BiH, te na taj način ponuditi jednostavna i brza rješenja za povećanje ekološke odgovornosti.

O svemu tome informirat će najširu publiku, kroz multimedijalne sadržaje koji će se plasirati putem web portala Radiosarajevo.ba, te pripadajućih Facebook i Instagram profila.

Dodatno će na portalu Radiosarajevo.ba i pripadajućim Facebook i Instagram stranici biti objavljivani tematski članci i sadržaji koji promoviraju dobre prakse u zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini, na osnovu podataka prikupljenih kroz Eko HUBove i organizacije uvezane u projekt „Misli o prirodi!“.

Pin It on Pinterest