Potencijal za otključati: Put bosanskohercegovačke drvne industrije do prosperiteta

03. jan, 2024

Poznata je činjenica da je Bosna i Hercegovina obdarena mnoštvom prirodnih resursa, posebno šumama, koje pokrivaju skoro 60% njene površine.

Koristeći ovaj neprocjenjivi resurs , BiH je razvila uspješan drvni sektor koji služi kao stub njene ekonomije, sa raznolikim asortimanom izvozno orijentiranih roba. Ova industrija igra ključnu ulogu u ekonomskom pejzažu BiH, budući da je jedini sektor koji konstantno održava suficit u međunarodnoj trgovini. Drvni sektor u BiH, koji broji preko 1.500 preduzeća, uglavnom je izvozno orijentisan.

Ova industrija, zajedno sa metalnim sektorom, je kroz historiju bila temelj nacionalne ekonomije. Značajno je da su firme u Zeničko-dobojskom kantonu zabilježile porast izvoznih operacija, pri čemu određene organizacije sada izvoze 90% svojih proizvoda na prekomorska tržišta, uglavnom u Europsku uniju.

Bez obzira na to, poteškoće se nadvijaju nad ovom naprednom industrijom. Iako je poslovanje u prvom kvartalu ove godine imalo nevjerovatnih 11% porasta izvoza, zabrinutost je i dalje prisutna, posebno oko diverzifikacije tržišta. Ovisnost o njemačkom tržištu izložila je zemlju riziku, uz značajan pad potražnje od 30% povezan s ukrajinskom ekonomskom krizom izazvanom sukobom.

Kao odgovor na zahtjev za diversifikacijom tržišta i dodanom vrijednošću, Spoljnotrgovinska komora naglašava važnost preusmjeravanja proizvodnje na finalnu i polufinalnu robu umjesto izvoza sirovina kao što su ploče. Ova akcija ima potencijal da dramatično poveća vrijednost proizvoda, uspostavljajući BiH kao vjerodostojnog konkurenta na svjetskom tržištu.

Nadalje, institucionalna podrška proizvođačima je veliki izazov. Uprkos tome što je unosna grana, drvnoj industriji nedostaje snažna institucionalna podrška, suočava se sa ograničenjima plata i s nedostatkom kvalifikovane radne snage. Rastući troškovi sirovina, zajedno sa neizvjesnošću tržišta u EU, predstavljaju dodatna pitanja, koja zahtijevaju hitan angažman entitetskih vlada.

Među ovim preprekama na horizontu se pojavljuju prilike. Globalni pomak ka održivim građevinskim materijalima i ekološki prihvatljivim opcijama predstavlja potencijalnu priliku za drvni sektor u BiH.

Održivo drvo, dobijeno iz šuma kojima se etički upravlja, savršeno se uklapa u rastuću globalnu potražnju za ekološki osviještenom robom. Mogućnost za drvni sektor u BiH da kapitalizira na održivosti je ogromna. Usvajanje tehnika odgovornog šumarstva, stalna sadnja i sertifikacije trećih strana mogu povećati privlačnost industrije za potrošače koji brinu o okolišu.

Nadalje, izdržljivost, estetska privlačnost i prilagodljivost održivog drveta povećavaju njegovu tržišnost. Da bi dostigao svoj puni potencijal, drvni sektor u BiH mora se okrenuti prema održivim metodama, promovirati raznovrsnost proizvoda i staviti premiju na dodatnu vrijednost. Saradnja sa obrazovnim institucijama, fokusirani razvoj vještina i pomoć vlade u smanjenju troškova plata bit će kritični u osiguravanju zdrave budućnosti ovog ključnog sektora.

Put naprijed za drvni sektor u BiH je odlučan napor da se prevladaju prepreke, prihvati održivost i kapitaliziraju skriveni izgledi. Drvni sektor u BiH ne samo da može uspjeti na globalnom tržištu, već i učvrstiti ekonomsku osnovu nacije za buduće generacije putem pametnih reformi, kreativnih tehnika i posvećenosti održivim praksama.

Pin It on Pinterest

Share This