Pokrenuta inicijativa Eko HUBa Sarajevo “Pronađimo zajedno rješenja: Planeta je naše dvorište!”

23. sep, 2020

Udruženje “Resursni Aarhus   centar u BiH,” odnosno Eko HUB Sarajevo je za  Svjetski dana čišćenja, koji se   tokom 2020. obilježio 19. septembra, pokrenuo inicijativu: “Pronađimo  zajedno rješenja: Planeta je naše dvorište!”

Svjetski dan čišćenja (World Cleanup Day) u Bosni i Hercegovini se provodi u okviru volonterske akcije “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan.” Ove godine globalna volonterska akcija čišćenja organizovana je  u više od 150 zemalja širom svijeta.

Putem incijative:“Pronađimo zajedno rješenja: Planeta je naše dvorište!” učenicima-takmičarima osnovnih škola u općinama/opštinama Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Centar, Istočno Novo Sarajevo i Pale će se pružiti prilika da osmislile rješenja za zbrinjavanje i odlaganje otpada koji nastaje u njihovim školama. Naime, u  Sarajevu, a i u cjelokupnoj BiH primjetno je nepravilno odlaganje otpada i onečišćenja zelenih površina na način da se otpad nepropisno odlaže pored ili izvan za otpad određenih kontejnera, ili se nepravilno odlaže na lokalnim deponijama. Prema dostupnim podacima, od ukupne mase komunalnog otpada, manje od 5% reciklira se odvojeno, dok 95% mješovitog komunalnog otpada se nalazi na odlagalištima. Komunalni otpad odvoze uglavnom komunalna poduzeća u vlasništvu općina, a u rjeđim slučajevima privatna poduzeća.

Nerazumijevanje i nepoznavanje alternativnih rješenja značajno doprinosi umanjenom, odnosno nedovoljnom korištenju alternativnih metoda, poput metoda recikliranja i upcyclinga. Zbog navedenih razloga, u sklopu ove incijative, Eko HUB Sarajevo će se usmjeriti na podizanje svijesti djece, putem organizovanja takmičenja, gdje će se učenicima osnovnih škola ostaviti prostor da sami osmisle najbolje rješenje, kako na pravilan i na dugoročniji način zbrinuti otpad.

Od učenika-takmičara će se zatražiti da osmotre situaciju u dvorištu škola koje pohađaju, i da uoče sve nepravilnosti koje se tiču odlaganje otpada, a zatim da ponude svoja rješenja, koja se mogu dugoročno primjenjivati. Učenici koji ponude najbolja rješenja će za to biti i nagrađeni, vrijednim nagradama.

“Upravo se na ovaj način mladi motivišu i pozivaju da se aktivno uključe u proces zaštite okoliša/životne sredine, jer Planeta je naše dvorište!” ističe Sunčica Kovačević, projektna asistentica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.

Pin It on Pinterest

Share This