Označena zona zaštite Prerasta na Miljacki

22. maj, 2021

U sklopu  projekta “Misli o prirodi!,” koji finansira  Švedska a implementira Centar za promociju Civilnog Društva (CPCD), Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” kao Eko HUB Sarajevo, za Međunarodni dan biološke raznolikosti, koji se obilježava 22. maja, u suradnji sa Speleološko-ekološkim društvom “Orlovača” obilježio/markirao  je zonu zaštite Prerasta.

Prerast je kameni most koji se nalazi u kanjonu Paljanske Miljacke ispod bivše trase željezničke pruge i predstavlja stijenski luk, odnosno veoma rijetku stijensku formaciju u kojoj se luk formirao uticajem vjetra i vode. Pored prirodnog, ovaj kameni most ima i veliki turistički značaj i jedan je od značajnijih resursa koji treba zaštititi, jer predstavlja područje za organizovanje različitih sportsko-rekreativnih aktivnosti, uz akcenat na zaštitu prirodnog područja.  Također,  Prerast ima i historijski značaj, s obzirom da postoji fotografija nepoznatog autora koja datira iz 1785. godine.

U okviru projekta “Misli o prirodi”, Eko HUB Sarajevo sa Speleološko-ekološkim društvom “Orlovača” je pokrenuo inicijativu za zaštitu prirodnih područja na teritoriji opštine Pale. U sklopu inicijative izvršeno je markiranje staze za pješake te su postavljene dvije info-table, i to jedna na samom lokalitetu gdje se nalazi Prerast, a druga na polaznoj tački /Stanica Pale/ sa podacima o neophodnoj opremi i lokalitetu koji treba zaštititi.

Markacija staze je vršena obilježavanjem klasičnih planinarskih markacija crvenom i bijelom farbom na kamenu i stablima drveća u dužini od 2,5 kilometara, sa smjernicama prema Prerastu kako bi ljubitelji prirode mogli sigurno doći do ovog lokaliteta koji se nalazi u samom kanjonu rijeke Miljacke.

Izuzetno nam je drago jer smo ostvarili suradnju sa Speleološko-ekološkim društvom “Orlovača,” te pokrenuli inicijativu za zaštitu ovog predivnog područja. Miljacka u centru Sarajeva zbog svog onečišćenja ne privlači pozornost građana, i iz tog razloga je važno da građani shvate da i rijeka Miljacka ima svoj prirodni tok koji je formirao ovaj izuzetno rijetki prirodni fenomen. Cjelokupno područje je odlično mjesto za njegovanje biološke raznolikosti u cilju zaštite prirodnih područja, te poticanja sportsko-rekretativnih aktivnosti za sve građane koji žele uživati u divnoj oazi mira, koja se nalazi par kilometara od samog centra grada”- ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resusrni Aarhus centar u BiH.”

Sarajevo, 22. maj 2021.
Kontakt:    Emina Veljović, izvršna direktorica, e-mail: koordinator@aarhus.ba

Pin It on Pinterest

Share This